IT

Drift, prosjektering av IT som pc, servere, windows, linux, nettverk, office, skylagring, programvare mm.